FőoldalTörténetMunkatársainkKutatásHallgatóknakTovábbképzésKonferencia

A Debreceni Egyetem Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszékén AKKREDITÁLT GEOINFORMATIKAI (TÉRINFORMATIKAI) képzések indulnak levelező tagozaton.

Jelentkezési határidő: 2013. szeptember 4.

Jelentkezési lapok:

Rövid Tájékoztató

Mára a geoinformatika (vagy más néven térinformatika / GIS) nem csak a geográfusok munkaeszköze, hanem számos más jellegű munkahelyen is teret hódított. Elsajátítása sokunk számára alapvető fontosságúvá vált. A munkaadók egyre nagyobb része ugyancsak elvárja hogy legyenek alapvető geoinformatikai ismereteink. Így ezek elsajátítása - bővítése jelentősen növeli munkaerő-piaci sikereinket.

Geoinformatikai ismereteket földrajzi-földtudományi végzettségűek mellett jól hasznosíthatják mérnöki, valamint egyéb természettudományi végzettséggel rendelkezők is (pl. agrár végzettségűek, biológusok, stb). Ugyancsak várjuk azon főiskolai diplomások jelentkezését, akik egy további, gyakorlatorientált diplomát szeretnének megszerezni.

A Debreceni Egyetem Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszékén két kurzus keretében indítunk geoinformatikai képzéseket. A "GEOINFORMATIKAI SZAKASSZISZTENS" egy, míg az "ALKALMAZOTT GEOINFORMATIKUS" két év után ad diplomát.

Mindkét képzés jó térinformatikai alapot nyújt a résztvevőknek. Megismerkednek a legelterjedtebb térinformatikai szoftverekkel és adatbázisokkal, a távérzékelés alapjaival és felhasználási területeivel, valamint a geoinformatika elsajátításához kapcsolódó egyéb ismeretekkel (pl. főbb vetületek, térképészeti alapismeretek). Mindezek mellett nagy hangsúlyt fektetünk a terepi adatgyűjtésre és az ott gyűjtött adatok feldolgozására is.

A levelező képzés mindkét szakiránynál azt jelenti, hogy a félévvégi vizsganapok kivételével havonta csak 1-1 hétvégét szükséges az egyetemen tölteni.

A képzések díja egységesen 126 000 Ft félévente.

Az egyéves "GEOINFORMATIKAI SZAKASSZISZTENS" képzést sikeresen elvégzők képesek lesznek munkakörükben a geoinformatikai módszerekkel megoldható problémákat felismerni és megoldási javaslatokat tenni, valamint az alapvégzettségük szerinti tudásukat a geoinformatikai módszerekkel kiegészítve munkájukat magasabb szinten tudják elvégezni. Ezeken túl különböző projektek megtervezésében és végrehajtásában is aktívan részt vehetnek.

A két év alatt elvégezhető "ALKALMAZOTT GEOINFORMATIKUS" természetesen mélyebb térinformatikai ismereteket kínál, valamint olyan témakörökkel is foglalkozik, ami az egy éves képzésbe nem fér bele (például webes alkalmazásfejlesztés, vagy az egyes szakterületek térinformatikai módszereinek részletes tárgyalása). A diplomát szerzők önkormányzati-igazgatási, környezetvédelmi, mező- és erdőgazdálkodási, árvíz- és katasztrófavédelmi feladatok tervezésével, szervezésével, a meglévő és az azokból levezetett adatok-információk kiértékelésével, értelmezésével, disztribúciójával és kommunikációjával kapcsolatos munkakört láthatnak el állami, önkormányzati, vállalati (profitorientált) és civil (non-profit szervezetek) munkaterületeken.

<< vissza a lap elejére


webáruház Telefon: (52)512-900/22111      e-mail: szentesi.andrea@science.unideb.hu      Cím: 4032, Debrecen Egyetem tér 1 Pf: 9